wordpress nadpis

Jak psát nadpisy, které fungují

Aby vám nadpis článku zajistil úspěch, nesmíte se na něj soustředit pouze z hlediska jeho obsahu. Vnímejte nadpisy jako součást struktury vašeho webu, jen tak jim budou rozumět čtenáři i vyhledávače.

Nadpisy a struktura webové stránky

Nadpisy jsou naprosto klíčovou součástí struktury každé webové stránky. Díky rozdělení textu do logických celků uvozených nadpisy různých úrovní umožňujeme návštěvníkovi lépe se v obsahu orientovat.

Při formátování textu pro web máme možnost výběru z celkem 6 úrovní nadpisů – ty v sobě skrývají značky h1h6. Je potřeba si uvědomit, že čísla nadpisů neznamenají jejich pořadí v textu, ale jejich důležitost.

Hlavním a nejdůležitějším nadpisem na stránce je nadpis h1. Tento nadpis by měl být na webu pouze jeden. Další úrovně používáme podle důležitosti daného nadpisu. Obvykle si vystačíme se 3 základními úrovněmi, málokdy potřebujeme členit text ještě podrobněji.

Práci s jednotlivými úrovněmi si můžeme představit jako strukturu textu v knize. Ta má také svůj název a text uvnitř je členěn do jednotlivých kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Zejména v odborných textech se pak setkáváme i s hlubším zanořováním do více úrovní. Obdobně postupujeme i při strukturování textů pro web.

Každá úroveň nadpisu má ve výchozím stavu specifickou podobu. Nikdy ale nepoužívejte jednotlivé úrovně pro to, jak vypadají! Správné členění nadpisů do jednotlivých úrovní má obrovský význam z hlediska SEO. Z praktické stránky navíc velmi usnadní pohyb po vašich stránkách zrakově postiženým osobám, které ho prochází prostřednictvím čteček obsahu

Pokud vás zajímá hlouběji téma SEO v oblasti nadpisů, můžete se o něm více dočíst v článku Jak napsat titulek od Pavla Ungra, jednoho z největších odborníků na SEO v České republice.

Úspěšný nadpis z pohledu obsahu

Správně zvolený text nadpisu je cestou, jak návštěvníka webu na první pohled zaujmout a nalákat k dalšímu čtení. Co by tedy správný nadpis měl obsahovat, aby splnil tento účel?

Klíčová slova

Obvyklou snahou při tvorbě webu je, aby se umisťoval na co nejvyšších pozicích ve vyhledávačích. Pokud je to pro text relevantní, nadpisy by měly ideálně obsahovat klíčová slova, která návštěvníci vyhledávají.

Nadpisy mají z hlediska SEO větší váhu než klasické odstavce. Proto je více než vhodné umisťovat klíčová slova primárně právě do nich. Vždy také pamatujte na výše uvedené členění jednotlivých úrovní – z hlediska SEO jsou přitom nejdůležitější první 3 úrovně, tj. h1 až h3.

Jasné a poutavé sdělení

Komunikujte se svými klienty jasně a vzbuďte jejich zájem. Možná vás to překvapí, ale drtivá většina návštěvníků web nejprve skenuje očima a obsah vůbec nečte. Teprve poté se rozhodne, zda má zájem se zabývat stránkou podrobněji.

Obsah nadpisu je jednou z hlavních možností, jak vašim potenciálním klientům během několika vteřin sdělit, čeho se vaše články týkají, a zda je mají zájem číst.

Pište poutavě a snažte se zaměřit na cíl vašeho sdělení. Pokud návštěvník okamžitě získá dojem, že mu pomůžete vyřešit jeho problém, nebo že mu nabízíte skutečně zajímavý obsah, máte vyhráno.

Jedním z častých triků při psaní nadpisů je používání čísel. Znáte titulky ve stylu „5 tipů pro váš zdravý vzhled“ nebo „7 pravidel úspěšného webu“? Čísla dokážou vaše čtenáře na první pohled upoutat, pouhým okem je přitom jednoduše odliší od zbývajícího textu. Použitím v nadpisu jim zároveň jasně sdělujete, co v článku mohou očekávat, a že sdělení bude jednoduché a v pouhých pár krocích.

Dalším tipem může být i pokládání otevřených otázek. Vzbudíte tak zvědavost a motivujete vaše čtenáře k přečtení celého článku. Otázky by ale měly být koncipovány tak, aby se čtenář nespokojil pouze s odpovědí ANO/NE. Naopak by ho měly motivovat k tomu, aby se více zamyslel a hledal odpověď právě v dalším textu.

Srozumitelný jazyk

Komunikujte s vašimi návštěvníky jejich řečí a nesnažte se krkolomně protěžovat vlastní odbornost. Myslete na to, že váš klient musí rozumět tomu, co říkáte. Pokud na něj hned v nadpisu vyrukujete s pro něj nesrozumitelnými odbornými výrazy, vezme nohy na ramena a dál už číst nebude.

Tvoří společně vaši návštěvníci nějakou zájmovou skupinu, která má specifický slovník? Přizpůsobte se jim a vtáhněte je do děje. Mnohem snáz si k vám najdou cestu, pokud budou mít dojem, že jste s nimi na jedné lodi.

Tvorba nadpisů, které budou na čtenáře fungovat, je mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Dejte si při jejich psaní na čas a vytěžte z nich maximum.

Vnímejte nadpisy jako nástroj, kterým můžete návštěvníky webu nalákat ke čtení. Zároveň s tím však nikdy nepodceňujte hodnotu vlastního obsahu vašich článků. Pokud bude zajímavě znít pouze nadpis a návštěvník při dalším čtení pocítí zklamání, další šanci už vám příště dát nemusí.