Ženy v IT – móda nebo budoucnost?

Počet žen v IT pomalu roste, ale mezi lidmi stále panuje řada předsudků, proč by tato sféra měla zůstat výsadou mužů. Skutečně se většina žen do IT nehodí nebo je to jen názor, který nám společnost vnucuje?

Osobní zkušenost

Když jsem si před řadou let podávala přihlášky na vysokou školu, jedna z nich putovala i na fakultu informatiky. Svět IT mi byl vždy blízký, ale sama sebe jsem si tam tehdy nedokázala úplně představit.

Na gymnáziu jsme měli výuku informatiky rozdělenou na skupiny, které měly separátní výuku. Jediným klíčem pro určení skupiny bylo pohlaví. Kluci se učili programovat v PHP a holky své snažení na konci školní docházky završily projektem v BaltíkoviDnes se úkoly na podobné úrovni baví má osmiletá dcera. 

Asi i na základě těchto zkušeností se ve mně zakořenil pocit, že bych byla na vysoké škole výrazně pozadu, a důsledkem toho byl můj nástup na právnickou fakultu, kde jsem po 5 letech úspěšně odpromovala. Postupně jsem ale pochopila, že to nebyla správná volba, a dnes je ze mě žena v IT se vším všudy. 

Společnost a předsudky

I přesto, že žijeme v 21. století, ve společnosti stále panuje řada předsudků ohledně technických oborů, které brání tomu, aby ženy plně rozvíjely svůj potenciál. Chybí dostatek vzorů, a příliš motivačně nepůsobí ani vtipy ve stylu „blbá blondýna“, kterými se lidé napříč generacemi na téma žen v IT baví.

Svou roli v tom samozřejmě sehrává i odlišná výchova chlapců a dívek, kterou rodiče k prohlubování těchto stereotypů nevědomky přispívají. Kupříkladu má dcera je holka se vším všudy, dává si záležet na tom, jak vypadá, ale jen zahlédne, že „mamka dělá web“, už mi visí za krkem a vyzvídá, jak na to. 

Bohužel většina holek se k těmto příležitostem vůbec nedostane, a pokud je nepodpoří škola a rodiče, jejich volba na studium technického oboru patrně vůbec nepadne.

Uchazečky o studium na fakultách informatiky jsou stále zastoupeny v drtivé menšině, a ještě hůře je to pak s počty žen, které v IT skutečně pracují. 

Nevyužitý potenciál

Muži si ženy často a rádi dobírají zejména pro tzv. multitasking, tedy dělání několika činností najednou. K tříbení této schopnosti jsou ženy často nuceny v období mateřské dovolené, kdy musí zvládat péči o děti, domácnost, a třeba i pracovní povinnosti.

Právě tato schopnost a fakt, že se ženy na problémy dokážou dívat z více úhlů a jejich zorné pole není tak úzké, jako tomu bývá u mužů, je přímo předurčují k úspěšné kariéře v IT sféře.

Ze strany mých klientů navíc často slýchávám, že právě skutečnost, že jsem žena, mi umožňuje „nacítit“ podstatu jejich webu mnohem lépe, než kdyby zakázku zadali muži – kodérovi, který by sice vytvořil funkčně dokonalé stránky, ale nedýchala by z nich osobní atmosféra.

Proč dnes ženy chtějí do IT

Hlavním faktorem, proč se dnes řada žen rozhodne pracovat v IT, je časová a finanční nezávislost, kterou tato sféra nabízí. Práce z domu je stále žádanější a IT je pro tento typ práce naprosto ideální.

Dalším lákadlem je i obyčejná lidská zvědavost. Digitální technologie jsou všude kolem nás a IT už není jen výsadou těch čistokrevných ajťáků, ze kterých si všichni rádi děláme legraci (zkuste si do googlu zadat „brutální pařba informatiků“ a hned pochopíte, co tím myslím).

Díky dnešní době internetu již není problém zjistit, co je náplní práce jednotlivých IT profesí, a každý má možnost se vzdělávat třeba i nezávazně, na dálku, prostřednictvím online kurzů, z nichž celá řada je navíc dostupných zadarmo.

Oblast IT je tak i pro ženy dnes mnohem uchopitelnější než tomu bylo ještě před pár lety, kdy toto téma pro ně bylo téměř tabu.

Genderově neutrální obor

Ráda bych uvedla, že v žádném případě nejsem zastáncem žádných kvót ani jiných forem pozitivní diskriminace žen, které ve finále působí přesně opačným způsobem, než bylo zamýšleno. Díky těmto zásahům se ve společnosti jen prohlubuje názor, že ženy v dané oblasti vlastně nemají co dělat, a jsou tam jen z důvodu, aby naplnily normy.

Tak to ale v IT není. Už nějakou dobu působím jako koučka, a nově i jako lektorka, v organizaci Czechitas, která pořádá IT kurzy pro ženy. Za tu dobu jsem se setkala s dlouhou řádkou příběhů žen, které se rozhodly z různých důvodů vstoupit do světa IT. 

Drtivá většina těchto žen se tak nerozhodla z žádné nouze, řada z nich má za sebou úspěšnou kariéru ve svých původních oborech, ale pozitiva IT pro ně převážila natolik, že se rozhodly obrátit svůj život naruby.

A co je nejdůležitější – jsou v tom vážně dobré, a během pár měsíců jsou schopné dohnat to, co se i někteří muži učí mnohem déle.

Sebevědomí jako největší brzda

Největší překážkou pro vstup žen do IT dnes nejsou výše zmiňované předsudky, ale především nedostatek sebevědomí. Ženy jsou už ze své podstaty ve většině případů opatrné, a mají tendence se nehnat do ničeho, u čeho si nejsou 100% jisté, že na to mají.

Jedním z největších strachů přitom je, jak je v praxi mezi sebe přijme mužský kolektiv. Z osobní zkušenosti vím, že jsou tyto obavy naprosto zbytečné, protože čistokrevní ajťáci přítomnost žen na pracovišti obecně velmi vítají.

Ženský element dokáže vnést do IT firmy nový přístup, a pokud je žena šikovná, rozhodně se nemusí bát toho, že by si z ní na pracovišti muži dělali legraci – naopak si ji často hýčkají a snaží se jí pomoct, protože žen je v IT opravdu málo, a pro muže ajťáky je to stále velká exotika.

Ženy do IT patří

Jak jsem už psala výše – ve společnosti sice i dnes přetrvává řada předsudků, proč by se ženy měly od IT držet dál, ale existuje ještě delší seznam důvodů, proč by se to mělo změnit.

Stojím si za názorem, že ženy do IT patří, a je potřeba je v tom podporovat. Tíha zodpovědnosti za změnu vnímání přitom neleží jen na učitelích a rodičích, ale i na každém z nás, jako součásti společnosti.